از آنجا که تعداد ماشینهای حمل بار بسیار زیاد است برای رضایت مشتری سعی شده تا از سرویسهای اقتصادی برای کرایه حمل استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست